Sri Chinmoy (1931-2007)

Sri Chinmoy je autorem více než 1 500 titulů filozofických prací, esejů, básnických sbírek, divadelních her, inspirativních příběhů a dalších knih, povzbuzujících k hledání vnitřního klidu, naplnění a pravé podstaty života.

Řada z nich byla přeložena do několika desítek jazyků včetně češtiny. Počet jeho publikovaných básní přesáhl 116 000. Mezi vydavateli jeho knih jsou známá nakladatelství Simon & Schuster, Harper & Row či Hazelden.
Jakkoli rozsah jeho díla uvádí v úžas mysl, Sri Chinmoy si přeje oslovit především srdce čtenáře: povznést jej nad trápení a zkoušky každodenního života a poodhalit mu jeho vlastní jedinečnou roli ve vesmíru. Mnoha svým básním přidal další rozměr tím, že je zhudebnil.

Sri Chinmoy: Sen o harmonickém světě 

Sri Chinmoy

Biografie

 

Sri Chinmoy Kumar Ghose (1931-2007) se narodil 27.srpna 1931 v malé vesnici Šakpura poblíž Čittagongu v tehdejším Východním Bengálsku (dnešní Bangladéš). Byl nejmladším ze sedmi dětí, čtyř bratrů a tří sester, v prosté bengálské rodině. V roce 1944, po smrti rodičů, se jako dvanáctiletý chlapec odstěhoval se svými sourozenci do Pondičerry na jihu Indie, kde se stali stálými členy duchovní komunity Sri Aurobindo ášramu. Zde strávil dvacet let a měl možnost se rozvíjet nejen ve svém duchovním životě, ale i po společenské a fyzické stránce. Věnoval se intenzivnímu studiu jazyků, literatury a dalších oborů. Při svém studiu měl možnost pracovat kromě svého rodného bengálského jazyka také s angličtinou, sanskrtem nebo francouzštinou. Jeho cit pro literaturu se zdokonalil v letech 1955-1963, kdy byl osobním tajemníkem Nolini Kanta Gupty. Při překládání jeho četných prací a článků do angličtiny získal široký přehled v oblasti indické a světové literatury. Některé překlady vyšly v deníku „Mother India“. Již v této době psal i své vlastní články a poezii, a to jak bengálsky, tak anglicky. Jeho první anglickou básní je „The Golden Flute“, „Zlatá flétna“.

fotografie v Pondičerry s váženým bengálským spisovatelem Nolini Kanta Guptou (1962)
v době své přednáškové činnosti po světových univerzitách

Příjezd do Ameriky

 

S pomocí přátel Sri Chinmoy v roce 1964 odcestoval do Spojených států amerických, kde začal pracovat jako úředník na indickém konzulátu. Pro jeho schopnost poetického projevu, upřímné a srdečné podání byl stále častěji zván do nejrůznějších institucí a společností, aby přednášel na témata týkající se indické kultury a duchovnosti či vztahu mezi východní a západní filozofií.
Jeho první přednáška se konala na žádost hlavního indického konzula a byla organizována židovskou synagogou v New Yorku. Jedno z pěti náboženství, které se zde mělo představit – hinduismus, zastupoval právě Sri Chinmoy. Téma, o kterém se rozhodl hovořit, nazval „Hinduismus: Cesta duše Indie“ (u nás vyšla tato přednáška v knize „Jóga a duchovní život“). V téže době začal vycházet i časopis AUM Magazine, zaznamenávající přednášky a první aktivity Sri Chinmoye a nově vznikajících meditačních center v Portoriku a New Yorku. Některé z těchto časopisů se dostaly do rukou tehdejšího indického presidenta Dr. S. Radhakrishnana, který je ve svém dopise Sri Chinmoyovi velmi ocenil. Na místo na indickém konzulátu rezignoval v roce 1967.

Přednášková a literární činnost

 

V letech 1968 začal Sri Chinmoy intenzivně cestovat po celých Spojených Státech. Posluchači univerzity West Indies na Jamajce, která hostila jeho první přednášku, si mohli poslechnout téma „Duchovnost: Co to je a co není“. Zde započalo přednáškové turné, zahrnující mnoho duchovních témat, na univerzitách Harvard, Yale, Brown a dalších. V dalším roce pokračoval na univerzitách v Japonsku, Hong Kongu, Indii a Filipínách.
V roce 1971 ho čekalo první evropské turné. Nejintenzivnějším rokem v jeho přednáškové činnosti byl rok 1974, kdy navštívil každou z padesáti amerických univerzit a celý východ Kanady. Většina přednášek z tohoto období byla vydána nakladatelstvím AUM Publications, jednu sbírku přednášek vydalo nakladatelství Simon & Schuster pod názvem „The Inner Promise“ (v češtině vyšlo pod názvem „Světlo Východu pro mysl Západu“).

návštěva britské univerzity v Oxfordu (1974)

universita v Seattlu – The light of Asia Award (1998)
Asi nejzajímavější návštěvou byla návštěva britských univerzit Oxfordu a Cambridge, které potom navštívil ještě několikrát. Celkové množství univerzitních přednášek se tak vyšplhalo na překvapivé číslo 388. Součástí přednášek byly i odpovědi na otázky účastníků. Ty jsou publikované v třídílném svazku „The Oneness of the Eastern Heart and the Western Mind“, obsahující všechna témata až do roku 2004. Od mnohých těchto univerzit obdržel čestný doktorát a další ocenění. (Gold Medal v literatuře od Mezinárodní Akademie Lutece v Paříži, Literature Award of Excellence 1993, UNSCR Society of Writers, United Nations)
Svými knihami a přednáškami se Sri Chinmoy jednoduchým a srozumitelným způsobem snaží podělit s ostatními o přirozenou podstatu duchovního života a popsat vztah mezi hledajícím a Bohem. První kniha Sri Chinmoye od doby, kdy v roce 1964 přišel na Západ, vyšla v roce 1970 s názvem „Meditations: Food for the Soul“ („Meditace: Potrava pro duši“).

Poezie

 

Již od svého dětství psal Sri Chinmoy mnoho básní a modliteb v bengálštině. Mnohé z dřívějších básní popisují jeho hluboké meditační zkušenosti a vyjadřují radost a svobodu hledajícího ve vnitřním světě. Později začal psát také v angličtině, především po svém příjezdu do Ameriky. Zjistil velmi rychle, že mladá dynamická západní společnost potřebuje nový druh poezie. Začal psát básně a aforismy, které jsou velmi krátké a přímé. V některých z nich se snaží popsat věci kolem nás pohledem hledajícího a jeho životních vzletů a pádů. Jiné básně a aforismy přinášejí dotek hluboké osvětlující moudrosti. Pro větší sílu a účinek začal Sri Chinmoy používat v některých básních podstatná jména spojená pomlčkou. Zde se několik slov pojí do nového významu, který obohacuje vjem slov do sebe spojených. V historii je jen několik básníků, kteří se snažili obohatit poezii o tento netradiční aspekt, který Sri Chinmoy ve svých básních tak často používá. Za jeho života bylo vydáno více než 116 000 básní a některé další dosud nevyšly knižně.

psaní poezie

Největší sbírky:

 • – “Seventy-Seven Thousand Service-Trees” (Sedmdesát sedm tisíc stromů služby) – z plánovaných 77 000 básní Sri Chinmoy stihl dokončit 50 000. Tuto sbírku započal v roce 1998 ve svazcích po 1000 básních.
 • – 27 000 básní v “Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants” (Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace) – započato v roce 1983, sbírka obsahuje 270 svazků po 100 básních. Na rozdíl od mnohých jiných sbírek jsou zde básně bez názvu, nechávajíce čtenáře zabývat se více vnitřním smyslem jednotlivých aforismů.
 • – 10 000 básní v “Ten Thousand Flower-Flames” (Deset tisíc květinových plamenů) tyto básně byly napsány v letech 1979 až 1983 ve 100 svazcích, každý obsahuje 100 básní.

 Divadelní hry

V roce 1973 napsal Sri Chinmoy svou první divadelní hru „My Rama Is My All“, popisující částečně příběh Sri Ramačandry a Rámajány. Následovaly „Singer Of The Eternal Beyond“ – hra o životě Sri Krishny, „Siddhartha Becomes The Buddha“ (česky „Siddharta se stává Buddhou“)„The Son“ (česky „Syn“) – duchovní poselství Ježíše Krista, „Lord Gauranga: Love Incarnate“ – nádherný životní příběh Sri Čaitanji, „Drink, Drink My Mother’s Nektar“ – hra o životě Sri Rámakrišny, „The Descent of the Blue“ – hluboký odkaz Sri Aurobinda a další rozmanité hry týkající se duchovních mistrů ve sbírce „The Heart of a Holy Man“. Tyto hry se nezabývají náboženskými rozdíly a kulturními zvyky, ale tím, co bylo a je hlavním posláním duchovních lidí všech duchovních směrů a výšek – sebezdokonalení a přiblížení se k vyšší podstatě našeho bytí. V roce 1998 byla divadelní hra „The Son“ uvedena v newyorském divadle na Broadwayi. V České republice se dočkala malé premiéry roku 2008 v Brně a Praze.

Služba Organizaci spojených národů

Sri Chinmoy věří, že OSN ztělesňuje sny a naděje celého lidstva a že tato organizace má schopnost sloužit „světové rodině“. Říká: „Vnějším poselstvím OSN je mír. Vnitřním poselstvím OSN je láska. Nejvnitřnějším poselstvím OSN je jednota. Mír cítíme. Láskou se stáváme. Jednotu projevujeme.“
Na pozvání Generálního tajemníka U Thanta začal v roce 1970 vést Mírové meditace pro zaměstnance a delegáty OSN v hlavní budově této organizace v New Yorku. Oblibu těchto společných setkání dokazuje skutečnost, že pokračovaly nepřetržitě jednou týdně až do konce života Sri Chinmoye v říjnu 2007.
Některé z přednášek a speciální programy k poctě různých světových osobností v OSN vyšly v knize „The Garland of Nation-Souls“ a magazínu „Meditation at the United Nations“.
V roce 1995 uspořádal Sri Chinmoy k 50. výročí OSN po celém světě sérii padesáti koncertů (Praze 8. října). Přes 700 představitelů a velvyslanců OSN a dalších osobností se shromáždilo v říjnu roku 2007, aby vzdalo poslední poctu životu a dílu Sri Chinmoye.

konferenční místnost č. 3 v OSN, New York
první mezinárodní mezináboženská konference v OSN, na které se Sri Chinmoy poprvé setkal s Matkou Terezou (1975)

Tolerance mezi náboženstvími

Náboženská jednota není podle Sri Chinmoye pouze víra intelektu, je založena na vnitřním životě modlitby a meditace, který je duchovní podstatou a srdcem všech náboženství. Sri Chinmoy se zúčastnil mnoha mezináboženských aktivit a vždy se zasazoval o náboženskou toleranci a porozumění. „Plně souhlasím, že všechna náboženství vedou k jediné pravdě, Absolutní Pravdě. Existuje pouze jedna Pravda. Existuje pouze jeden Cíl, ale vedou k němu rozmanité cesty. Každé náboženství má pravdu svým vlastním způsobem,“ říká Sri Chinmoy.
Pro své neúnavné úsilí o jednotu mezi náboženstvími byl Sri Chinmoy požádán, aby tichou meditací symbolicky zahájil řadu významných událostí, jako například v roce 1993 Parlament světových náboženství v Chicagu a v Barceloně roku 2004.
„Narodil jsem se v hinduistické rodině, ale nyní je mým jediným náboženství láska k Bohu a služba Bohu. Láska k Bohu zahrnuje všechna náboženství: křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám a ostatní. Narodil jsem se jako hinduista, ale jsem milovník Boha a miluji všechna náboženství a všechna je považuji za svá vlastní.“

 Vydavatelství:

• Simon & Schuster • Rudolf Steiner • Herder & Herder • Hazeldon Health Communications • Blue Dove Press • New Holland Publishers • Agni Press • Health Communications  Inc. • Aum Publications • Guru Noka Publications • Sky Publishers • Watkins Publishing • Nakladatelství Madal Bal •


 Vydané biografie Sri Chinmoye:

Shrnutí literárních dosažení

 • – 1573 knih (bez kompilací; některé další knihy dosud nejsou vydané)
 • – 116 776 básní a aforismů
 • – 63 divadelních her (obsaženo v 16 knihách, z toho 11 celovečerních, 52 jednoaktovek)
 • 388 univerzitních přednášek
 • – 395 příběhů
 • – 675 publikovaných vtipů
 • – Kniha „Křídla Radosti“ kniha přeložena do několika desítek jazyků (prodej v USA – 65000ks,   český překlad – 7500ks; kniha Meditace český překlad – 16500ks)
 • – Do češtiny a slovenštiny dosud přeloženo 130 knih, na dalších překladech se pracuje.

Další aktivity a programy založené Sri Chinmoyem:

World Harmony Run – nesoutěžní štafetový běh
The Oneness-Heart-Tears and Smiles – humanitární organizace
Sri Chinmoy centra – sdružují lidi se zájmem o meditaci
Sri Chinmoy Marathon Team – organizátor rozmanitých sportovních a atletických akcí
Zvedání světa srdcem jednoty – zvláštní ocenění jednotlivcům ze všech oblastí života
U Thant Peace Award – ocenění světovým osobnostem
Mírové koncerty – koncerty dobré vůle
Přehled vydaných knih Sri Chinmoye v angličtině
Seznam univerzitních přednášek
Více informací najdete na www.srichinmoy.cz