Astrologie, nadpřirozeno a svět Za

139 

Odpovědi na téma okultismu, astrologie, jasnovidectví, nadpřirozených sil, života na jiných planetách a dalších jevů.

Kategorie:

Během autorových nesčetných veřejných meditací a univerzitních přednášek po celém světě mu byly položeny tisíce otázek týkajících se okultismu, astrologie, létajících talířů, mimozemšťanů a podobných věcí. Sri Chinmoy se o takových věcech obvykle zdráhá mluvit, protože cítí, že uspokojení mentální zvědavosti hledajícího nijak nezvýší jeho aspiraci či oddanost k Bohu. Nicméně jako realizovaný duchovní Mistr má volný přístup do rozličných vnitřních světů, a tak nám dokáže nabídnout jedno z mála rozhodných a úplných vysvětlení těchto jevů. Občas na takovéto otázky odpověděl. Tato kniha představuje výběr těch nejzajímavějších otázek a Mistrových odpovědí.

Otázka: Můžete nám říci, jaký je rozdíl mezi duchovní a okultní silou?
Sri Chinmoy: Duchovní síla je velmi rozsáhlá a zářivá. Nepřetržitě rozšiřuje jak konečné, tak nekonečné. Jestliže je něco malé, duchovní život to zvětší. Jestliže je to už velmi veliké, duchovnost to udělá ještě větším. Okultní síla je jiná. Dalo by se říci, že je to přímá, přesná, okamžitá síla, velice ostrá – jako ostří meče.
Když je používána duchovní síla, děje se to s naprostým mírem, ve vší harmonii. Když na vás bude někdo působit duchovní silou, ucítíte dynamickou sílu, ve které ale není agresivita. Je to jako pohled na klidné a tiché moře. Když je moře rozbouřené, bojíte se. Když je klidné, nebojíte se. Je v něm však stále tatáž síla. Vstoupíte-li do vědomí moře, vidíte, že jeho síla je hrozivá a neomezená. Duchovní síla je tiché, nekonečné rozpětí, jako klidné moře bez agresivního pohybu. Má ale pevnou sílu – dynamickou, pevnou sílu.
V okultní síle je naopak takový druh pohybu, který je téměř vždy neklidný. Dítě má sílu; dospělý člověk má také sílu. Dětská síla stále něco objevuje nebo dokazuje; dítě chce svoji sílu neustále ukazovat. Ale dospělý člověk ví, že má sílu, a ví také, že ji může použít podle své libovůle, a tak necítí potřebu neustále ji projevovat. Vlastník okultní síly má málokdy mír, kdežto vlastník duchovní síly je mírem zaplaven. Vlastník okultní síly dělá ze svého okultismu obrovské vnější divadlo. Jogín
s duchovní silou se vnitřně snaží změnit tvář světa.

Mezi jinými zde najdete témata: Astrologie a proroctví. Od duchovní síly k okultní síle. Svět duchů. Média a neviditelný svět. Člověk a vesmír.

Další informace

Název: Astrologie, nadpřirozena a svět Za
Autor: Sri Chinmoy
Typ: Kniha
Edice: Taje duchovnosti
Katalogové číslo: 450035
Vazba: brožovaná
Rok vydání: 2005
Vydání: 2. vydání
Ang. originál: Astrology, the Supernatural and the Beyond
EAN: 978808658101
ISBN: 80-86581-01-2