Každý okamžik

je příliš vzácný na to,

abychom ho promarnili.

Sri Chinmoy

Laskavost

nic nestojí.

Sri Chinmoy

Malý úsměv

je spolehlivým krokem

k trvale šťastnému srdci.

Sri Chinmoy

Není v lidském životě bouřlivého dne,

který by nemohl být přeměněn

na nejzářivější svítání.

Sri Chinmoy

Trny a květy rostou společně,

aby krása květů

nekonečně více vynikla.

Sri Chinmoy

Život úspěchu

je závislý na odhodlání.

Sri Chinmoy