Záhrada srdca

Buď šťastný!
Buď šťastný ráno s tím, čo máš.
Buď šťastný večer s tím, čím si.

Každý z aforizmov v tejto zbierke znie ako himalájsky zvon, ktorý ozvenou prináša čitateľovi múdrosť dávnych, večných právd spolu s hlbokým pochopením moderného sveta.