Syn (Divadelná hra o živote Ježiša Krista)

Príbeh Ježiša Krista, Syna Božieho. V tejto nevšednej hre o živote Ježiša Krista môžeme zakúsiť jeho lásku, súcit, odpustenie. „Buď iba nástrojom“ je hlavným posolstvom hry, ktoré nachádza ozvenu v Kristovom „Nech sa stane Tvoja Vôľa.“

Syn (Divadelná hra o živote Ježiša Krista)

Další informace