Cesta hrdiny

199 

Kniha spojuje starodávnou moudrost s moderním pohledem a ukazuje nám, jak vést naplňující duchovní život v dnešním světě. Přináší povzbuzení k tomu, abychom hluboko ve svém srdci objevili mír a světlo a negativní zážitky ve svém životě přeměnili na ozařující zkušenosti.

Kategorie: Štítek:

Současná společnost vyznává mnoho druhů hrdinství. Hrdinou může být člověk, který prošel strastmi války, anebo se postavil nespravedlnosti. Může se jím ovšem stát i každý z nás – každý, kdo se snaží přeměnit a překonat své nedostatky a nedokonalosti.

V knize se dozvíte, že vítězství může být dvojího charakteru: „Každý potřebuje vítězství. Existují dva typy vítězství. Jedno je prchavé, pomíjivé, jako bábovka z písku. Druhé je věčné, trvalé. Jestliže vítězíme násilím, takové vítězství nevydrží. Jestliže je však naše vítězství výsledkem jednoty duše s Nejvyšším a výsledkem blaženosti naší duše, takové vítězství vydrží nadobro.“
Netradiční částí v této knize je pohled na spojení vnějších a vnitřních rovin našeho bytí. Sri Chinmoy zde hovoří o naší „duši“ jako o božském představiteli, „srdce“ je zde představeno jako brána k duši, „mysl“ znázorňuje bouřlivý povrch, klidné hlubiny, „vitálno“ jako sídlo emocí a „tělo“ je zde popisováno jako domov duše.

Další témata v této knize: Hrdinové vnitřního světa, Věčná pouť, Život božského hrdiny, Božští hrdinové, Nebožské síly, Nejvyšší velitel, Božská hra.

Dvě neštěstí
Výstižnými slovy George Bernarda Shawa: „V životě jsou dvě tragédie. Jednou je nedostat to, po čem touží vaše srdce; tou druhou je to dostat.“ Zůstaneme-li ve světě touhy, nikdy nebudeme schopni naplnit sami sebe. Jako dítě jsme měli milióny tužeb a když nám je sedmdesát, vidíme, že určitá touha nebyla vyplněna, a jsme z toho velmi nešťastní. Chceme jeden dům, potom dva domy, jedno auto, potom dvě auta. Nemá to konce. Někteří lidé mají dojem, že touha je totéž co aspirace. Bohužel – nebo spíš naštěstí – to tak není. Rozdíl mezi nimi je velmi jednoduchý a jasný. Touha chce svázat a pohltit svět. Aspirace si přeje svět osvobodit a nasytit. Touha je energie směřující ven. Aspirace je světlo proudící dovnitř. Netřeba říkat, že je to naše aspirace, náš stoupající vnitřní pláč, co nás vede do Království nebeského: úrovně plné míru a blaženosti. Cítíme ho, když přebýváme hluboko v sobě a překonáme své egocentrické individuální vědomí. Čím výše se dostaneme za své omezené vědomí, tím rychleji vstoupíme do svého nejhlubšího, nekonečného vědomí a tím důvěrněji uvidíme, ucítíme a bude nám patřit Království nebeské uvnitř nás.
Touha je očekávání. Žádné očekávání, žádné zklamání. Touha zničena, pravé štěstí vybudováno. Touha je pokušení. Pokušení podněcováno, pravé štěstí vyhladověno. Aspirace je probuzení. Probuzení duše je zrozením nadpřirozené blaženosti.

Začněte tam, kde jste
Abyste mohli následovat kteroukoliv duchovní cestu, musíte mít alespoň trochu aspirace. Pokud byste ale měli na tuto dynamickou a duchovní energii čekat, potom se na svou cestu nikdy nevydáte. Jestliže opravdu chcete duchovní život, začněte tam, kde jste. Máte-li omezenou energii, je-li vaše aspirace nepatrná, jděte hluboko dovnitř. Dostanete se k Vnitřní Studni, ke Zdroji aspirace. Multimilionářem se nestanete přes noc. Musíte začít s jednou korunou. Podobně máte-li trochu aspirace a máte skutečný zájem o Boha, začněte jednou denně brzy ráno opakovat Boží jméno. Máte-li upřímný pláč po Bohu, potom můžete začít svou duchovní cestu bez ohledu na to, kde jste.

Další informace

Název: Cesta Hrdiny - Jak zvítězit na bojišti života
Autor: Sri Chinmoy
Typ: Kniha
Edice: Knížky vnitřní radosti
Katalogové číslo: 450215
Počet stran: 256 stran
Vazba: vázaná
Rok vydání: 2009
Vydání: první vydání
Ang. originál: The Divine Hero - Watkins Publishing
Rozměry: 150x225 mm
EAN: 9788086581514
ISBN: 978-80-86581-51-4