Everest aspirace

159 

Na stránkách této knihy promlouvá autor hlasem toho, kdo hledá Boha, ale zároveň i toho, kdo Boha nalezl, a vede tak srdce aspirujícího čtenáře k vrcholkům poznání sebe samého, k dosažení jednoty s jeho vlastním Zdrojem.

Kategorie: Štítek:

Tyto promluvy plné inspirace jsou nejlepším a nejjistějším ukazatelem pro ostatní, kteří také chtějí jít vzhůru k tomu nejvyššímu, kupředu k tomu nejvzdálenějšímu a do nitra k tomu nejhlubšímu. Nejsou určeny mysli, ale srdci a duši hledajícího – s krásou poezie, jasností prózy a hloubkou písma. A jako to nejlepší ze všech tří forem se mají přečíst a číst znovu, mají se studovat a učit nazpaměť a mají se často připomínat, protože nesmrtelné květy jejich poselství nikdy neuvadají, ale stále rostou a rozvíjejí se, projasňují se a kvetou spolu s prohlubujícím se a rozšiřujícím se vnitřním vědomím aspirujícího čtenáře.

Některá témata promluv v této knize: Pokora a Soucit. Ničení, vlastnění a osvícení. Kdo je vítěz? Tajemství Boha a tajemství člověka. Proč pospícháš. Novost.

NEVÍM
„Nevím.“ Toto je vskutku odpověď. Tato odpověď uspokojuje upřímného hledajícího v nás, protože upřímný hledající se nesníží k neupřímnosti. Musíme však vědět, jak daleko nás tato odpověď může dovést. Může nás dovést k našemu předurčenému Cíli? Ne, nikdy! Musíme dokázat říci: „Já vím.“
Abychom našli odpověď, rozhlížíme se nejdříve kolem sebe. Vnější svět se nám však směje, zesměšňuje nás a někdy se na nás dívá spatra. Považuje nás za ty nejhorší možné blázny. Potom se pro odpověď ponoříme hluboko dovnitř. V tu chvíli nám něco hluboko uvnitř říká, že to, co si o sobě myslíme, je to, čím opravdu jsme. To, co cítíme, že jsme, je to, čím opravdu jsme. To, čím se nakonec vědomě staneme, je to, čím opravdu jsme.
Co si myslíme, že jsme? Myslíme si, že jsme oddanými nástroji a přemýšlivými hledajícími. Co cítíme, že jsme? Cítíme, že jsme oduševnělými milovníky. A čím se nakonec staneme? Staneme se plodnými služebníky. Oddané nástroje, přemýšliví hledající, oduševnělí milovníci a plodní služebníci Nejvyššího: když na sebe dokážeme myslet tímto způsobem, když dokážeme cítit, že tím vším jsme, pak pro nás nebude žádné jiné odpovědi ani zde na zemi, ani tam v Nebi.
Toto je odpověď: jsme oddanými nástroji, přemýšlivými hledajícími, oduševnělými milovníky a plodnými služebníky Nejvyššího. „Já nevím“ je nyní přeměněno na „já vím“. Co vím? Vím, že jsem vždy hledal nezrozenou Vizi a vždy se překonávající Skutečnost realizace svého prožitku, odhalení své realizace a projevení svého odhalení.

Další informace

Název: Everest aspirace
Autor: Sri Chinmoy
Typ: Kniha
Edice: Knížky vnitřní radosti
Katalogové číslo: 450037
Počet stran: 176 stran
Vazba: brožovaná
Rok vydání: 2005
Vydání: druhé vydání
Ang. originál: Everest Aspiration - Aum Publications
Rozměry: 130x190 mm
EAN: 978808658108
ISBN: 80-86581-08-X